הצטרפות למועדון לקוחות
משלוח חינם בקנייה באתר ב-300 ש"ח ומעלה למעט ריהוט וחדרים

ביטול עסקה

21. כל האמור בחלק זה הנו בהתאם ובכפוף להוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והרוכש רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוק זה כמפורט להלן.

22. הרוכש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כשהמוצר המוחזר יוחזר סגור ובאריזתו המקורית ללא סימני פתיחה או שימוש. מוצרים הניתנים להעתקה, הקלטה,שכפול או מוצרים שהורכבו לא יוחזרו אלא באישור החברה בכתב.

23. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה באמצעות הפקס שמספרו: 04-6401366, או למייל שכתובתו: [email protected] ומתן אישור מהחברה על קבלת הפניה.

24. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה ובמידה ומדובר בביטול עסקה בהתאם לדין ולתקנון זה, תשיב החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מחיר העסקה או חלק ממנה ששולם על ידו בניכוי עלויות משלוח לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות כגון דמי ביטול לחברת האשראי ינוכו עלויות אלה מהזיכוי לרוכש. מובהר, כי ביטול העסקה מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, ללא כל פגיעה, נזק או פגם כלשהו. לאחר קבלת המוצר תתבצע בדיקה של המוצר על ידי החברה ובמידה ויימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הרוכש כאמור בתקנון זה.

25. במידה והרוכש קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו או ביטל את העסקה לאחר משלוח המוצר, ידאג להחזרת המוצר לחברה על חשבונו ובאחריותו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת המוצר לחברה תהיה על חשבונה בכפוף לאמור בסעיף 26 להלן). עוד מובהר, כי הרוכש יחויב בעלות משלוח המוצר במידה והמוצר נשלח על ידי החברה לחברת השליחויות בטרם בוטלה העסקה.

26. במקרה של פגם כלשהו במוצר אשר התגלה לרוכש עם קבלתו, החזרת המוצר לחברה תהיה על חשבונה כאמור והרוכש יהיה זכאי לקבל מוצר חלופי בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, אולם במידה ויבחר הרוכש לבטל את העסקה תחול עלות החזרת המוצר עליו.

27. זכות הביטול לעסקה והחזרת מוצרים לא תינתן על טובין הקבועים בסעיף 14 ג’ (ד) לחוק הגנת הצרכן ועל החברה לא תוטל אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק זה.

28. החברה תהא רשאית לבטל את עסקת המכירה כולה ו/או חלקה באחת מהנסיבות הבאות:

א. נפלה בהצעה ו/או באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

ב. אם יתגלה כי מי מהפרטים אשר נמסרו בהזמנה על ידי הרוכש אינם נכונים;

ג. אם יסתבר לחברה ו/או לספקיה, כי הרוכש מתעתד לסחור במוצר;

ד. במידה והסתבר, כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מכירה באתר באופן תקין;

ה. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השלמתה באופן תקין;

ו. אם יתברר, כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או מי מטעמו;

29. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין בעת ביצוע העסקה. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה מתחייבת שלא לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש. במידה והכרטיס חויב תשיב החברה לרוכש את מלוא התשלום ששולם.
הרוכש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה והחברה לא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף שנגרם לרוכש ו/או לצד ג’ בגין רכישת המוצר.

30. במידה ולאחר ביצוע מכירה של מוצר באמצעות האתר הסתבר לחברה, כי המוצר אזל מהמלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. לרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לרוכש ו/או לצד ג’ בגין רכישת המוצר.

תודה שבחרת להצטרף למשפחת הממלכה הקטנה, הקופון בדרך אלייך
Welcome Popup
בואו ונהיה חברים!

הרשמו לניוזלטר שלנו
וקבלו ₪20 הנחה
לקנייה באתר
ברכישה מעל ₪150

דילוג לתוכן